Company Profile
อาหารสัตว์น้ำ
ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้ง, ปลา
อาหารแช่แข็ง
ข้อมูลทางโภชนาการ
การประกันคุณภาพ

พันธมิตรร่วมทุน

ฟาร์มเพาะพันธุ์ลูกพันธ์สัตว์น้ำ และฟาร์มเลี้ยง

บริษัท นิลพัฒนาฟาร์ม จำกัด
ที่อยู่ : หมู่ 10  ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพย์ / เฟกซ์ : 042-551075
มาตรฐานฟาร์ม GAP โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์น้ำ

โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์น้ำ

บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด
บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

254 หมู่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

โทร 66:032450335-6

โทรสาร (66:032)450-338 , 483-356

www.xianningthai.com

E-mail : [email protected]