ราคา กุ้ง วันนี้ (Shrimp Price)

ประเภท(Type)
       
วันที่(Day)    
เดือน(Month)
ปี(Year)
ถึงวันที่(To Day)
เดือน(Month)
ปี(Year)
      
           

 

Shrimp White
40 pie/Kg. 50 pie/Kg. 55 pie/Kg. 60 pie/Kg. 65 pie/Kg. 70 pie/Kg. 80 pie/Kg. 90 pie/Kg. 100 pie/Kg. 110 pie/Kg. 120 pie/Kg. Container
25 July 2014
-
-
-
215
215
210
198
192
187
180
172
95
18 July 2014
220
215
-
210
207
203
194
183
181
177
167
91
10 July 2014
215
210
200
195
192
190
183
175
165
163
155
82