ราคา กุ้ง วันนี้ (Shrimp Price)

ประเภท(Type)
       
วันที่(Day)    
เดือน(Month)
ปี(Year)
ถึงวันที่(To Day)
เดือน(Month)
ปี(Year)
      
           

 

Shrimp White
40 pie/Kg. 50 pie/Kg. 55 pie/Kg. 60 pie/Kg. 65 pie/Kg. 70 pie/Kg. 80 pie/Kg. 90 pie/Kg. 100 pie/Kg. 110 pie/Kg. 120 pie/Kg. Container
18 April 2014
275
270
268
265
260
250
210
180
175
160
150
93
17 April 2014
275
270
268
265
260
250
210
182
175
170
150
106
10 April 2014
275
270
268
265
-
255
210
180
170
165
155
76