ราคา กุ้ง วันนี้ (Shrimp Price)

ประเภท(Type)
       
วันที่(Day)    
เดือน(Month)
ปี(Year)
ถึงวันที่(To Day)
เดือน(Month)
ปี(Year)
      
           

 

Shrimp White
40 pie/Kg. 50 pie/Kg. 55 pie/Kg. 60 pie/Kg. 65 pie/Kg. 70 pie/Kg. 80 pie/Kg. 90 pie/Kg. 100 pie/Kg. 110 pie/Kg. 120 pie/Kg. Container
15 September 2014
225
220
217
215
210
200
190
170
155
147
140
114
10 September 2014
225
220
218
216
215
210
195
185
170
165
147
78
28 July 2014
225
220
-
218
215
213
198
191
184
178
173
94