ราคา กุ้ง วันนี้ (Shrimp Price)

ประเภท(Type)
       
วันที่(Day)    
เดือน(Month)
ปี(Year)
ถึงวันที่(To Day)
เดือน(Month)
ปี(Year)
      
           

 

Shrimp White
40 pie/Kg. 50 pie/Kg. 55 pie/Kg. 60 pie/Kg. 65 pie/Kg. 70 pie/Kg. 80 pie/Kg. 90 pie/Kg. 100 pie/Kg. 110 pie/Kg. 120 pie/Kg. Container
29 September 2014
220
215
212
210
200
195
183
160
152
142
130
144
23 September 2014
225
220
217
215
210
195
181
162
147
142
138
106
15 September 2014
225
220
217
215
210
200
190
170
155
147
140
114