ราคาปลา

ภาคเหนือ
พิษณุโลก,กำแพงเพชร,พิจิตร,นครสวรรค์,อุทัยธานี,เพชรบูรณ์
สัปดาห์ที่
ปลานิลกระชัง ปลานิลบ่อ ปลาทับทิมกระชัง ปลาทับทิมบ่อ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสลิด ปลาหมอ ปลากระพง
700-1000g 500-1200g 650-1000g 650-1000g 250-500g 250-500g 10ตัว/กก. 3-5ตัว/กก. บ่อ กระชัง
สัปดาห์ที่ 1
57.5
-
65
-
51.5
46.5
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 2
60
-
62.5
-
51.5
46.5
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 3
62.5
-
67.5
-
51
43.5
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 4
57.5
-
66
-
51.5
43.5
-
-
-
-
ภาคเหนือ
เชียงใหม่,ลำพูน,ตาก,สุโขทัย,อุตรดิตถ์,แพร่,น่าน,ลำปาง
สัปดาห์ที่
ปลานิลกระชัง ปลานิลบ่อ ปลาทับทิมกระชัง ปลาทับทิมบ่อ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสลิด ปลาหมอ ปลากระพง
700-1000g 500-1200g 650-1000g 650-1000g 250-500g 250-500g 10ตัว/กก. 3-5ตัว/กก. บ่อ กระชัง
สัปดาห์ที่ 1
74
60
77.5
-
-
46.5
-
90
-
-
สัปดาห์ที่ 2
72.5
60
77.5
-
-
46.5
-
90
-
-
สัปดาห์ที่ 3
72.5
57.5
72.5
-
-
46.5
-
90
-
-
สัปดาห์ที่ 4
72.5
57.5
72.5
-
-
46.5
-
87.5
-
-
ภาคเหนือ
เชียงราย,พะเยา
สัปดาห์ที่
ปลานิลกระชัง ปลานิลบ่อ ปลาทับทิมกระชัง ปลาทับทิมบ่อ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสลิด ปลาหมอ ปลากระพง
700-1000g 500-1200g 650-1000g 650-1000g 250-500g 250-500g 10ตัว/กก. 3-5ตัว/กก. บ่อ กระชัง
สัปดาห์ที่ 1
-
59
-
-
42.5
42
-
80
-
-
สัปดาห์ที่ 2
-
59
-
-
42.5
42
-
80
-
-
สัปดาห์ที่ 3
-
59
-
-
42.5
42
-
80
-
-
สัปดาห์ที่ 4
-
59
-
-
42.5
42
-
80
-
-
ภาคกลาง
ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ,ชลบุรี,นครนายก
สัปดาห์ที่
ปลานิลกระชัง ปลานิลบ่อ ปลาทับทิมกระชัง ปลาทับทิมบ่อ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสลิด ปลาหมอ ปลากระพง
700-1000g 500-1200g 650-1000g 650-1000g 250-500g 250-500g 10ตัว/กก. 3-5ตัว/กก. บ่อ กระชัง
สัปดาห์ที่ 1
-
44
79
75
37.5
-
75
85
120
-
สัปดาห์ที่ 2
-
42.5
79
75
37.5
-
75
85
120
-
สัปดาห์ที่ 3
-
41.5
79
67.5
37.5
-
75
77.5
120
-
สัปดาห์ที่ 4
-
41.5
79
67.5
37.5
-
75
77.5
120
-
ภาคกลาง
นครปฐม,ปทุมธานี,สุพรรณบุรี, สมุทรสงคราม,เพชรบุรี,กาญจนบุรี, ราชบุรี,สมุทสาคร
สัปดาห์ที่
ปลานิลกระชัง ปลานิลบ่อ ปลาทับทิมกระชัง ปลาทับทิมบ่อ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสลิด ปลาหมอ ปลากระพง
700-1000g 500-1200g 650-1000g 650-1000g 250-500g 250-500g 10ตัว/กก. 3-5ตัว/กก. บ่อ กระชัง
สัปดาห์ที่ 1
59
39
63.5
62.5
49
-
100
67.5
-
-
สัปดาห์ที่ 2
59
39
63.5
62.5
49
-
100
67.5
-
-
สัปดาห์ที่ 3
59
39
62
62.5
49
-
100
67.5
-
-
สัปดาห์ที่ 4
52.5
37.5
62
62.5
49
-
100
67.5
-
-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำนาจเจริญ,ยโสธร,อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ
สัปดาห์ที่
ปลานิลกระชัง ปลานิลบ่อ ปลาทับทิมกระชัง ปลาทับทิมบ่อ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสลิด ปลาหมอ ปลากระพง
700-1000g 500-1200g 650-1000g 650-1000g 250-500g 250-500g 10ตัว/กก. 3-5ตัว/กก. บ่อ กระชัง
สัปดาห์ที่ 1
56.5
-
66.5
-
51
-
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 2
56.5
-
66.5
-
51
-
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 3
56.5
-
66.5
-
51
-
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 4
56.5
-
66.5
-
51.2
-
-
-
-
-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม
สัปดาห์ที่
ปลานิลกระชัง ปลานิลบ่อ ปลาทับทิมกระชัง ปลาทับทิมบ่อ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสลิด ปลาหมอ ปลากระพง
700-1000g 500-1200g 650-1000g 650-1000g 250-500g 250-500g 10ตัว/กก. 3-5ตัว/กก. บ่อ กระชัง
สัปดาห์ที่ 1
57.5
50
-
-
51
-
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 2
57.5
50
-
-
51
-
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 3
57.5
50
-
-
50
-
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 4
57.5
50
-
-
50
-
-
-
-
-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนองคาย,บึงกาฬ,เลย,อุดรธานี,หนองบัวลำภู
สัปดาห์ที่
ปลานิลกระชัง ปลานิลบ่อ ปลาทับทิมกระชัง ปลาทับทิมบ่อ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสลิด ปลาหมอ ปลากระพง
700-1000g 500-1200g 650-1000g 650-1000g 250-500g 250-500g 10ตัว/กก. 3-5ตัว/กก. บ่อ กระชัง
สัปดาห์ที่ 1
61.5
52.5
-
-
51
-
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 2
61.5
52.5
-
-
50
-
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 3
62.5
52.5
-
-
50.5
-
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 4
61.5
56.5
-
-
50
-
-
-
-
-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์,มหาสารคราม,ร้อยเอ็ด,สุรินทร์,บุรีรัมย์
สัปดาห์ที่
ปลานิลกระชัง ปลานิลบ่อ ปลาทับทิมกระชัง ปลาทับทิมบ่อ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสลิด ปลาหมอ ปลากระพง
700-1000g 500-1200g 650-1000g 650-1000g 250-500g 250-500g 10ตัว/กก. 3-5ตัว/กก. บ่อ กระชัง
สัปดาห์ที่ 1
53-56
52.5
67.5
-
51.5
-
-
77.5
-
-
สัปดาห์ที่ 2
56.5
52.5
77.5
-
51.5
-
-
77.5
-
-
สัปดาห์ที่ 3
53-56
52.5
77.5
-
51.5
-
-
77.5
-
-
สัปดาห์ที่ 4
53-56
52.5
72.5
-
51.5
-
-
77.5
-
-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกลนคร,มุกดาหาร
สัปดาห์ที่
ปลานิลกระชัง ปลานิลบ่อ ปลาทับทิมกระชัง ปลาทับทิมบ่อ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสลิด ปลาหมอ ปลากระพง
700-1000g 500-1200g 650-1000g 650-1000g 250-500g 250-500g 10ตัว/กก. 3-5ตัว/กก. บ่อ กระชัง
สัปดาห์ที่ 1
67.5
-
-
-
51.5
-
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 2
69
-
-
-
51.5
-
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 3
69
-
-
-
51.5
-
-
-
-
-
สัปดาห์ที่ 4
69
-
-
-
51.5
-
-
-
-
-
ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี
สัปดาห์ที่
ปลานิลกระชัง ปลานิลบ่อ ปลาทับทิมกระชัง ปลาทับทิมบ่อ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสลิด ปลาหมอ ปลากระพง
700-1000g 500-1200g 650-1000g 650-1000g 250-500g 250-500g 10ตัว/กก. 3-5ตัว/กก. บ่อ กระชัง
สัปดาห์ที่ 1
67.5
57.5
77.5
52.5
41
41
-
-
127.5
137.5
สัปดาห์ที่ 2
67.5
57.5
77.5
67.5
41
41
-
-
127.5
137.5
สัปดาห์ที่ 3
67.5
57.5
77.5
67.5
45
46.5
-
-
127.5
137.5
สัปดาห์ที่ 4
72.5
57.5
77.5
67.5
45
46.5
-
-
127.5
137.5
ภาคใต้
สงขลา,ปัตตานี
สัปดาห์ที่
ปลานิลกระชัง ปลานิลบ่อ ปลาทับทิมกระชัง ปลาทับทิมบ่อ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสลิด ปลาหมอ ปลากระพง
700-1000g 500-1200g 650-1000g 650-1000g 250-500g 250-500g 10ตัว/กก. 3-5ตัว/กก. บ่อ กระชัง
สัปดาห์ที่ 1
60
50
60
55
46
38
-
-
160
-
สัปดาห์ที่ 2
67.5
57.5
77.5
67.5
41
41
-
137.5
127.5
-
สัปดาห์ที่ 3
65
55
60
55
48
45
-
-
120
-
สัปดาห์ที่ 4
65
55
60
60
48
50
-
-
120
-
ภาคใต้
พัทลุง,นครศรีธรรมราช
สัปดาห์ที่
ปลานิลกระชัง ปลานิลบ่อ ปลาทับทิมกระชัง ปลาทับทิมบ่อ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสลิด ปลาหมอ ปลากระพง
700-1000g 500-1200g 650-1000g 650-1000g 250-500g 250-500g 10ตัว/กก. 3-5ตัว/กก. บ่อ กระชัง
สัปดาห์ที่ 1
65
55
75
75
45
40
-
70
105
-
สัปดาห์ที่ 2
65
55
75
75
45
40
-
70
105
-
สัปดาห์ที่ 3
68
60
80
75
48
42
-
70
120
-
สัปดาห์ที่ 4
67
60
80
75
46
46
-
70
125
-
Facebook
Untitled Document