ราคา ปลานิล กระชัง-บ่อดิน วันนี้ (Tilapia Price)

วันที่(Day)    
เดือน(Month)
ปี(Year)
ถึงวันที่ (To Day)
เดือน(Month)
ปี(Year)

 

จังหวัด วันที่ กระชัง บ่อดิน
ราคา (บาท) ราคา (บาท)
สุราษฎร์ธานี 08 ต.ค. 2555 75 55
นครปฐม 08 ต.ค. 2555 55 53
กาญจนบุรี 08 ต.ค. 2555 53 50
ปัตตานี 21 ธ.ค. 2555 50 55
นครศรีธรรมราช 21 ธ.ค. 2555 0 0
เชียงใหม่ 07 ม.ค. 2556 65 50
ขอนแก่น 07 ม.ค. 2556 65 50
อุบลราชธานี 07 ม.ค. 2556 53 48
มุกดาหาร 27 มิ.ย 2557 -15 52

หมายเหตุ :ราคาที่แจ้งเป็นราคาปลา ไซส์ประมาณ 600 กรัมขึ้นไป และไม่ใช่ราคาตายตัว ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจับของคนซื้อในแต่ละพื้นที่ในวงเล็บ คือ % ตัดน้ำ